Dobrostůl a Člověk v tísni

Společně jste nám pomohli vybrat prostředky pro organizaci Člověk v tísni. Díky vám, kteří jste od října do března zasedli k našemu dobrostolu, se nám podařilo vybrat celkovou částku 30 000 Kč.

Celkovou vybranou částku rozdělí organizace po třetinách na:

  • Vzdělávací projekt Jeden svět na školách – k výchově mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe.
  • Podporu lidských práv v nedemokratických režimech – podpora LQBTQ + komunit, menšin, obránců lidských práv, nespravedlivě stíhaných žurnalistů a právníků.
  • Humanitární pomoc – Člověk v tísni reaguje díky ni na náhlé katastrofy typu přírodní živly či války, distribuují se léky, potraviny a základní věci k přežití či se ve válce podporují školy nebo improvizované kurzy pro děti, aby nevypadly dlouhodobě ze vzdělání.

Organizace Člověk v tísni vychází z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Základními hodnotami jsou důstojnost a svoboda, lidé po celém světě mají právo žít s těmito hodnotami. Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace, která není lhostejná k problémům u nás v České republice, ani za hranicemi naší země. Aktivně se podílí na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, nikoliv konfliktů.

[:cs]Ingredience:[:en]Ingredients:[:]