For Nature

Greta Thunberg stojí za novým pětiminutovým dokumentárním filmem For Nature. Vysvětluje v něm všechny způsoby, kterými lidské vykořisťování zvířat i planety vede k celosvětovým pandemiím jako Covid-19 a ekologickým katastrofám. Greta ve filmu poukazuje na provázanost způsobu, jakým lidé zacházejí se zvířaty a planetou a na důsledky, kterým ve finále čelí.

V dokumentu zdůrazňuje také fakt, že živočišné zemědělství, které přispívá k jedné čtvrtině celkových emisí skleníkových plynů, je často ignorováno. Greta Thuberg vysvětluje, že pokud by si každý osvojil rostlinnou stravu, ušetřili bychom ročně až osm miliard tun oxidu uhličitého a využili bychom o sedmdesát šest procent méně půdy. Dodává také, že klimatická krize je pouze jedním příznakem tzv. krize udržitelnosti, které čelíme. Industrializovali jsme život na Zemi a ztratili kontakt s přírodou. Proto podle Grety dochází k častějším devastujícím pandemiím nebo ztrátě biologické rozmanitosti a my musíme přehodnotit, jak zacházíme s přírodou, abychom zajistili životní podmínky pro život na zemi v současnosti i budoucnosti. 

Greta Thunberg konceptualizovala scénař filmu, oslovila oceňovaného režiséra Toma Mustilla, který dříve spolupracoval
s předními ochránci přírody, jako je Sir David Attenborough. Nezisková organizace Mercy For Animals se stala hrdým partnerem a podpořila výrobní náklady dokumentu i samotný výzkum Grety Thunberg. 

[:cs]Ingredience:[:en]Ingredients:[:]