HLAS ZVÍŘAT A DOBROSTŮL

Sednutím k našemu Dobrostolu nyní podpoříte spolek Hlas zvířat a jejich boj v oblasti problematiky tzv. nelegálních množíren.

 

Nezisková organizace Hlas zvířat vznikla v roce 2018 s cílem prosazovat a hájit zájmy a práva zvířat, a to všech, ať se jedná o zvířata domácí, hospodářská či volně žijící. Jednou z oblastí, které se Hlas zvířat od samého počátku zabývá, je problematika tzv. nelegálních množíren.

Nelegální obchod se zvířaty je třetím nejvýnosnějším nelegálním byznysem v Evropě a Česká republika je často označována za množírnu Evropy, s čímž se rozhodl bojovat Hlas zvířat. Odborníci z Hlasu zvířat proto sepsali a prosadili novelu trestního zákoníku (s účinností od 1. června 2020), která mj. množírny kriminalizuje, zvyšuje trestní sazby za týrání zvířat a zavádí nový druh trestu zákazu chovu a držení zvířat, díky kterému bude umožněno zakázat tyranům zvířat dále chovat zvířata.

Soudcům je díky této novele z pera Hlasu zvířat mj. umožněno v těch nejbrutálnějších případech týrání zvířat bez omezení zvážit, zda pachateli uloží i nepodmíněný trest odnětí svobody (prvopachateli totiž nešel udělit nepodmíněný trest odnětí svobody za týrání zvířat), dále již nebude možné např. podmíněně zastavovat trestní stíhání či řešit tyto zločiny v režimu tzv. trestních příkazů, kdy je možné uložit maximálně roční podmínku či jiný neadekvátní alternativní trest.

Česká republika se díky novele sepsané právníky z Hlasu zvířat řadí mezi nejvyspělejší země na světě, co se trestněprávní ochrany zvířat týče. Dostáváme se tím do fáze, kdy to nejhorší trýznění živých tvorů nebude nadále bagatelizováno a orgány činné v trestním řízení budou mít efektivní prostředky k tomu, aby tuto trestnou činnost rozkrývaly a spravedlivě trestaly.

Členové týmu Hlas zvířat na této novele pracovali bez přestávky přes dva roky. Absolvovali stovky jednání s poslanci, senátory a dalšími politiky a institucemi, aby dokázali, jak nedostatečná legislativa v oblasti ochrany zvířat u nás je. Tento tým tvoří špičkoví advokáti, právníci, studenti práv a další odborníci v oblasti ochrany zvířat a přírody. 

Hlas zvířat má nyní velkou oporu v legislativě, aby potíral, odhaloval a nechával potrestat všechny formy týrání zvířat, a to včetně nelegálních množíren. Nemá však dostatek prostředků k tomu, aby stíhal řešit všechny případy, které jsou prostřednictvím webového formuláře denně nahlašovány. A k tomu potřebují právě Vaši pomoc! Pomůžete a stanete se tak hlasem zvířat?

Více na: www.hlaszvirat.cz

[:cs]Ingredience:[:en]Ingredients:[:]