For Nature

Greta Thunberg stojí za novým päťminútovým dokumentárnym filmom For Nature. Vysvetľuje v ňom všetky spôsoby, ktorými ľudské vykorisťovanie zvierat i planéty vedie k celosvetovým pandémiám ako Covid-19 a ekologickým katastrofám. Greta vo filme poukazuje na previazanosť spôsobov, akými ľudia zaobchádzajú so zvieratami a planétou a na dôsledky, ktorým vo finále čelia.

V dokumente zdôrazňuje taktiež fakt, že živočíšne  poľnohospodárstvo, ktoré prispieva k jednej štvrtine celkových emisii skleníkových plynov, je často ignorované. Greta Thunberg vysvetľuje, že ak by si každý osvojil rastlinnú stravu, ušetrili by sme ročne až osem miliárd ton oxidu uhličitého a využili by sme o 76% menej pôdy. Dodáva taktiež, že klimatická kríza je iba jedným z príznakov tzv. krízy udržateľnosti, ktorej čelíme. Industrializovali sme život na Zemi a stratili kontakt s prírodou. Preto podľa Grety dochádza k častejším devastujúcim pandémiám alebo strate biologickej rozmanitosti a my musíme prehodnotiť, ako zaobchádzame s prírodou, aby sme zaistili životné podmienky pre život na zemi v súčasnosti i pre budúcnosť.

Greta Thunberg konceptualizovala film a scenár, pričom oslovila oceňovaného režiséra Toma Mustilla, ktorý spolupracoval s poprednými ochranármi prírody, ako je Sir David Attenborough. Nezisková organizácia Mercy For Animals sa stala hrdým partnerom a podporila výrobné náklady dokumentu I samotný výskum Grety Thunberg.

[:cs]Ingredience:[:en]Ingredients:[:]