Save Ralph

Krátky animovaný film zdôrazňuje nevyhnutnosť ukončiť testovanie na zvieratách. Snímku napísal a režíroval Spence Susser a hlasy jednotlivým postávam prepožičali Zac Efron, Ricky Gervais, Olivia Munn, Taika Waititi a ďalší. Film bol vytvorený neziskovou organizáciou, Humane Society International (HSI), ktorá háji práva zvierat, v spolupráci s austrálskou organizáciou Blue Tongue Films. Hlavná postava, králik Ralph, popisuje formou rozhovoru svoje skúsenosti s testami na zvieratách, kvôli ktorým stratil sluch na jedno ucho a zrak na jedno oko.

HSI na svojich webových stránkach poskytuje rozsiahli zoznam bežných postupov (pri testovaní na zvieratách) a ich dôsledky. Testovanie na podráždenie očí a kože má často za dôsledok práve slepotu zvieraťa, vystavovanie hlasným zvukom zas spôsobuje často stratu sluchu. Film bol koncipovaný ako súčasť kampane #SaveRalph, ktorá bojuje za zákaz kozmetického testovania na zvieratách. 

V rozhovore pre BBC Radio Ricky Gervais zdôraznil samotnú neúčinnosť testovania na zvieratách v porovnaní s alternatívami bez krutosti. Uviedol, že 93% všetkých experimentov zlyhá a sú nebezpečné pre človeka. Verejná mienka ohľadom testovania na zvieratách sa mení a prichádza k prechodu na alternatívne testovanie.

Agentúra pre ochranu životného prostredia oznámila, že v nasledujúcich rokoch sa postupne toto testovanie skončí a do roku 2035 ho plne nahradia pokročilejšie vedecké možnosti. 

[:cs]Ingredience:[:en]Ingredients:[:]