Takeout: The Documentary

V jižní Brazílii dochází každoročně k výskytu tisíce požárů. Mezi lety 2017 a 2019 bylo díky požárům zničeno asi 4500 km² amazonského pralesa. Oheň je přirozenou součástí mnoha ekosystémů, ne však deštných pralesů. Každý požár v amazonském pralese byl způsoben lidskou činností s cílem pokácení velkého množství stromů. Na těchto místech vznikají plantáže pro pěstování krmných surovin pro zvířata.
 
Amazonský prales hraje důležitou roli při regulaci cyklů kyslíku a uhlíku na celém světě. Produkuje přibližně 6 % kyslíku
a absorbuje až 2 miliardy tun oxidu uhličitého ročně. Kdyby došlo k absolutnímu odlesnění amazonského deštného pralesa, čelili by zvířata, rostliny i lidé nenávratným změnám. Došlo by k vyhynutí několika druhů rostlin i zvířat. Amazonský deštný prales je nazýván “plícemi Země”, které by tak zanikly.
 
V novém dokumentu Takeout: The Documentary odhaluje filmař Michael Siewierski skutečné důvody neustálého odlesňování amazonského deštného pralesa. Příčinou lesních požárů, znečištění, úhynu a přemisťování zvířat, ekologických 
i ekonomických dopadů na domorodé obyvatelstvo a zániku celého ekosystému i několika druhů rostlin je globální poptávka po mase. Prostřednictvím dokumentu chce autor ukázat, jak konzumace masa i několik kilometrů daleko přímo ovlivňuje stav deštného pralesa.
 
Na produkci dokumentu se podílel také muzikant a aktivista Moby, který se rostlinně stravuje již několik let a zasazuje se 
o otázky spojené s právy zvířat a klimatickými změnami. Na snímku se podílel hlavně s vidinou pomoci lidem dozvědět se 
o benefitech rostlinné stravy a ukázat všem optimističtější budoucnost.

[:cs]Ingredience:[:en]Ingredients:[:]